• <blockquote id="0m08e"></blockquote>
  • 會員登陸
  • 用戶名:
  • 密碼:

  2012-2013QS機械工程專業世界大學排名

  發布時間:2012-11-10
  ? QS世界大學分科排名收集超過5萬名學術人士和雇主的回覆,規模為同類調查最大,并就共29個學科范疇,依據各大學學術聲譽,雇主聲譽以及論文引用率作出排名。

   2012年QS世界大學排名列出了世界上機械工程專業最好的大學。該排名適合將來打算供職于工程設計師、數控編程師、機械工程師等相關部門的學生使用,在選校時可以參考。下面是2012-2013QS機械工程專業世界大學排名完整中文榜單!

   推薦閱讀:2013 USNews美國大學研究生專業排名
           
      2013英國大學排名

  2012-2013QS機械工程專業世界大學排名

  排名 學校 學術聲譽 雇主聲譽 論文引用率 總分
  1 麻省理工學院(MIT) 100 86.8 93.3 94
  美國
  2 斯坦福大學 95.6 84.5 93.9 91.8
  美國
  3 劍橋大學 90.6 91.4 93.3 91.7
  英國
  4 哈佛大學 77.5 93.4 99.9 89
  美國
  5 新加坡國立大學(NUS)  82.6 93.1 92.6 88.8
  新加坡
  6 美國加州大學伯克利分校(UCB)  90.6 75.8 93.3 87
  美國
  7 倫敦帝國理工學院 87.8 82.1 87.2 85.9
  英國
  8 東京大學 84.6 98.9 73.3 85.5
  日本
  9 牛津大學 80.5 91.1 85.4 85.2
  英國
  10 蘇黎世聯邦理工學院(瑞士聯邦技術研究所) 80.4 84.5 89.3 84.3
  瑞士
  11 佐治亞理工學院 90 75.5 84.9 84.1
  美國
  12 美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)  81.4 76.4 93.9 83.7
  美國
  13 密歇根州立大學 89.1 72.2 87.4 83.5
  美國
  14 京都大學 76.6 100 70.8 81.9
  日本
  15 普林斯頓大學 76.7 78.8 90.8 81.6
  美國
  16 南洋理工大學(NTU) 72.4 87.5 86 81
  新加坡
  17 普渡大學  83.2 74.1 84.2 80.8
  美國
  18 清華大學  81.1 81.8 76.8 80
  中國
  19 香港科技大學 69.2 88.4 85.7 79.9
  香港
  19 墨爾本大學 
  澳大利亞
  70 85.5 87.4 79.9
  21 加州理工學院 88.6 66.4 81.4 79.8
  美國
  22 耶魯大學 72.8 77 91.7 79.7
  美國
  23 萊茵- WestfälischeTechnische Hochschule亞琛  80.6 75.7 81.9 79.5
  德國
  24 巴黎高等洛桑聯邦理工學院  72.5 78.8 88.5 79.2
  瑞士
  24 美國伊利諾伊大學Urbana-Champaign分校  81.6 62.6 92.7 79.2
  美國
  26 曼徹斯特大學 76.3 75.2 86.6 79.1
  英國
  27 美國康奈爾大學 75.6 70.2 92.3 79
  美國
  28 KTH的皇家技術研究所  77.6 75.6 83.8 78.9
  瑞典
  29 西北大學 70.7 70.8 97.5 78.8
  美國
  30 東京工業大學 80.4 91.4 63.7 78.7
  日本
  30 香港大學 69 82.6 87.7 78.7
  香港
  32 悉尼大學 67.4 80.5 91.3 78.5
  澳大利亞
  33 代爾夫特大學  81.8 71.9 80 78.3
  荷蘭
  33 漢城國立大學  77.5 75.2 82.4 78.3
  韓國
  33 慕尼黑工業大學 77.4 74.7 83.1 78.3
  德國
  36 美國賓夕法尼亞州立大學  84.8 62.7 84.3 78
  美國
  37 布朗大學 65.8 73.4 98.6 77.9
  美國
  38 北京大學  68 85 83.4 77.7
  中國
  39 哥倫比亞大學 68.2 76.4 91.2 77.6
  美國
  40 卡內基-梅隆大學  72.5 76.4 84.7 77.3
  美國
  40 上海交通大學  75.6 81.1 75.9 77.3
  中國
  42 得克薩斯大學奧斯汀分校 75.3 67.4 89 77
  美國
  43 巴黎綜合理工學院  69.7 73.8 87.7 76.3
  法國
  43 米蘭理工大學  74.2 78.7 76.6 76.3
  意大利
  45 麥吉爾大學 77.2 76.3 74.7 76.2
  加拿大
  46 九州大學 68.1 94.7 68.2 76.1
  日本
  46 新南威爾士大學 70.5 81.4 78.4 76.1
  澳大利亞
  48 美國賓夕法尼亞州大學  70.4 71.3 88 76
  美國
  49 斯圖加特大學  67.8 69.5 92.7 75.8
  德國
  50 早稻田大學  65.8 95.8 68.4 75.6
  日本
  51-100 澳大利亞國立大學  63 79.8 73.6  
  澳大利亞
  51-100 查爾姆斯理工大學  68.7 76.6 78.8  
  瑞典
  51-100 克蘭菲爾德大學  64.7 60.9 86  
  英國
  51-100 美國杜克大學 61.3 69.9 89.4  
  美國
  51-100 巴黎中央理工學院  62 74.1 80.9  
  法國
  51-100 埃因霍溫大學  69.3 60.6 89.1  
  荷蘭
  51-100 復旦大學  55.9 80.2 77.3  
  中國
  51-100 印度科學研究所  65.2 71.2 82.1  
  印度
  51-100 技術孟買的印度理工學院(IITB)  65.6 73.7 73.4  
  印度
  51-100 技術新德里的印度理工學院(IITD)  69.3 70.8 80.1  
  印度
  51-100 技術坎普爾印度理工學院(IITK)  69.2 66.4 79.4  
  印度
  51-100 印度理工學院馬德拉斯技術(IITM)  71.2 66.2 78.4  
  印度
  51-100 約翰斯·霍普金斯大學 71.7 63.2 85.6  
  美國
  51-100 韓國高等科技技術院 78.9 60.2 83.1  
  韓國
  51-100 魯汶大學  67.3 67 82.6  
  比利時
  51-100 慶應義塾大學  62.9 87.6 65.7  
  日本
  51-100 TECHNOLOGIE卡爾斯魯厄研究所 70.5 76 79.1  
  德國
  51-100 高麗大學  62.6 69.7 80.4  
  韓國
  51-100 隆德大學 62.3 76.2 83  
  瑞典
  51-100 美國密歇根州立大學 70.4 69.1 80.7  
  美國
  51-100 莫納什大學 63 80.7 83.2  
  澳大利亞
  51-100 名古屋大學 63.8 84.4 70.3  
  日本
  51-100 國立臺灣大學(臺大)  69.4 73.9 76.6  
  臺灣
  51-100 挪威科技大學  68.5 61.1 82.3  
  挪威
  51-100 大阪大學 66 86.9 69.7  
  日本
  51-100 浦項科技大學科技(浦項工科大學)  74.5 60.5 81.1  
  韓國
  51-100 都靈理工大學  66.4 73.7 77.9  
  意大利
  51-100 萊斯大學 59 61 97.4  
  美國
  51-100 丹麥技術大學  69 65.5 90.1  
  丹麥
  51-100 柏林工業大學 74.7 72.9 76.8  
  德國
  51-100 達姆施塔特工業大學  67.3 67.8 87.3  
  德國
  51-100 得克薩斯Å&M的大學  74.3 69.2 81.2  
  美國
  51-100 香港理工大學 65.3 63.7 82.8  
  香港
  51-100 諾丁漢大學 65.7 61.4 82.9  
  英國
  51-100 昆士蘭大學 62.3 80 78.5  
  澳大利亞
  51-100 謝菲爾德大學 66.4 64.8 85  
  英國
  51-100 東北大學  71.6 84.6 67.4  
  日本
  51-100 UCL倫敦大學學院 58.1 78.1 79.2  
  英國
  51-100 魯汶天主教大學(UCL) 52.2 77.9 86.1  
  比利時
  51-100 巴斯大學 63.6 67.5 81.7  
  英國
  51-100 布里斯托大學 61.9 64.4 85.4  
  英國
  51-100 英屬哥倫比亞大學 71.1 64.3 83.2  
  加拿大
  51-100 美國加州大學圣迭戈分校(UCSD)  71 62.3 89.7  
  美國
  51-100 利茲大學 58 66.3 88.3  
  英國
  51-100 明尼蘇達州大學  67 61.2 88.5  
  美國
  51-100 中國科技大學 65.9 59.1 86  
  中國
  51-100 南安普敦大學  70.4 67.1 83.9  
  英國
  51-100 多倫多大學 73.4 69 80.4  
  加拿大
  51-100 華盛頓大學 62.7 63.7 86.7  
  美國
  51-100 威斯康星大學麥迪遜分校大學  68.6 64.4 80.6  
  美國
  51-100 弗吉尼亞理工大學 69.4 64.8 82  
  美國
  101-150 波士頓大學 52.1 68.7 79  
  美國
  101-150 香港城市大學 54.6 67.4 90.1  
  香港
  101-150 捷克在布拉格技術大學  57.2 70.3 69.8  
  捷克
  101-150 高等DES蓬,巴黎高科  49.2 64.8 85.5  
  法國
  101-150 格勒諾布爾理工學院(格勒諾布爾INP) 60 67.6 71  
  法國
  101-150 哈爾濱工業大學科技  63.6 72.9 67.3  
  中國
  101-150 北海道大學 53.2 84.3 63.8  
  日本
  101-150 印度理工學院的技術克勒格布爾(IITKGP)  66.5 63.9 76.9  
  印度
  101-150 研究所國家科學Appliquées里昂(INSA)  61.3 53.2 82.4  
  法國
  101-150 伊斯坦布爾技術大學  54.3 74.3 78.9  
  土耳其
  101-150 法赫德國王石油和礦產大學  63.8 64.5 69.1  
  沙特阿拉伯
  101-150 拉夫堡大學 58.3 64.9 80.6  
  英國
  101-150 中東技術大學  59.5 71.2 78.6  
  土耳其
  101-150 成大  56.7 61.1 80.4  
  臺灣
  101-150 國立臺灣科技大學(原國立臺灣工業技術學院)  58.5 70.2 78.8  
  臺灣
  101-150 雅典國立技術大學 57.8 67.7 82.1  
  希臘
  101-150 國立清華大學  58.5 61.7 84  
  臺灣
  101-150 紐約大學(NYU)  47.1 73.3 88.8  
  美國
  101-150 美國俄亥俄州立大學 62 61.5 83.7  
  美國
  101-150 politécnica馬德里 55.5 75.8 76.9  
  西班牙
  101-150 昆士蘭科技大學 50.8 69.9 78.2  
  澳大利亞
  101-150 倫斯勒理工學院 54 56.6 87.5  
  美國
  101-150 墨爾本皇家理工大學 61.2 75 71.2  
  澳大利亞
  101-150 薩皮恩扎-Università二羅姆人 58.9 70.5 81.2  
  意大利
  101-150 Technion工業-以色列技術研究所  62.8 52.4 82.1  
  以色列
  101-150 德累斯頓工業大學  59.1 62.2 81.3  
  德國
  101-150 香港中文大學 54.4 75.4 83.6  
  香港
  101-150 阿德萊德大學  59.2 73 77.6  
  澳大利亞
  101-150 奧克蘭大學 62.2 72.9 72.8  
  新西蘭
  101-150 華威大學 63.5 67.4 76  
  英國
  101-150 西澳大利亞大學 61.1 65.2 75.1  
  澳大利亞
  101-150 都柏林三一學院  53.7 71.7 86.5  
  愛爾蘭
  101-150 universidade的圣保羅  62.5 77.3 68  
  巴西
  101-150 埃朗根-紐倫堡universität  55.6 52 93.4  
  德國
  101-150 加泰羅尼亞universitatPolitècnica 63.2 61.6 80.5  
  西班牙
  101-150 大學的皮埃爾·瑪麗·居里(UPMC)  60.3 49.3 94  
  法國
  101-150 universiti馬來亞(UM)  61.2 84.4 51.7  
  馬來西亞
  101-150 伯明翰大學 53.8 70.4 76.8  
  英國
  101-150 美國加州大學歐文分校 60.5 55.1 83.3  
  美國
  101-150 美國加州大學圣巴巴拉分校(UCSB)  52.9 51.4 99.7  
  美國
  101-150 美國科羅拉多大學博爾德分校  58.7 60.6 83.3  
  美國
  101-150 愛丁堡大學 47.9 75.6 82.2  
  英國
  101-150 芝加哥伊利諾大學(UIC) 53.9 59.3 88.5  
  美國
  101-150 利物浦大學 62.8 64.4 81  
  英國
  101-150 巴黎圣母院大學  53 66.9 78.5  
  法國
  101-150 匹茲堡大學 52 65.6 81  
  美國
  101-150 滑鐵盧大學 60.8 66.7 82.3  
  加拿大
  101-150 西安交通大學  62 60.7 75.9  
  中國
  101-150 韓國延世大學  66.4 62.4 78.8  
  韓國  
  101-150 浙江大學 66.7 71.7 69.9  
  中國
  151-200 奧胡斯大學 40.8 71.9 87  
  丹麥
  151-200 美國亞利桑那州立大學 57.6 49.6 89.1  
  美國
  151-200 中國航空航天大學(原北京航空航天大學)  58.9 64.3 60.7  
  中國
  151-200 Bilkent大學  60.6 60.4 70.1  
  土耳其
  151-200 博阿齊奇Universitesi  55.7 61.8 69.2  
  土耳其
  151-200 朱拉隆功大學  50.3 73.3 67.1  
  泰國
  151-200 大連理工大學 48.7 73.7 66.7  
  中國
  151-200 里昂中央理工大學  59.1 45.1 86.2  
  法國
  151-200 漢陽大學  61 50.3 76.4  
  韓國
  151-200 印度技術研究所哈蒂(IITG)  49.4 55.9 85  
  印度
  151-200 倫敦大學國王學院 42.8 70.4 85.7  
  英國
  151-200 漢諾威萊布尼茲Universität  52.8 66.6 75.7  
  德國
  151-200 麥克馬斯特大學 52.8 56.5 83.1  
  加拿大
  151-200 南京大學  57 61.2 72.1  
  中國
  151-200 國立交通大學  54 56.8 78.2  
  臺灣
  151-200 愛爾蘭國立大學,戈爾韋  48 72.6 73.9  
  愛爾蘭
  151-200 天主教主教大學智利  50.2 66 70.4  
  智利
  151-200 成均館大學  55.7 58.1 77.1  
  韓國
  151-200 格拉茨科技大學  57.4 62.2 67.7  
  奧地利
  151-200 維也納科技大學  58.3 66.8 66.4  
  奧地利
  151-200 tecnológico蒙特雷(ITESM)  50.5 76.3 69.6  
  墨西哥
  151-200 東京理科大學(TUS)  59.4 61.7 65.1  
  日本
  151-200 國立自治大學墨西哥(UNAM)  61 69.9 59.5  
  墨西哥
  151-200 瓦倫西亞大學Politecnica  58.3 57.5 77.1  
  西班牙
  151-200 universidade Estadual坎皮納斯(UNICAMP)  60.3 63.6 66.7  
  巴西
  151-200 universitàdegli Studi帕多瓦(UNIPD) 50.5 59.7 80.3  
  意大利
  151-200 università博洛尼亞(UNIBO)  48 69.6 75  
  意大利
  151-200 巴塞羅那大學(布法羅)  43.6 72.4 74.4  
  西班牙
  151-200 蒙特利爾大學 56.1 60 81  
  加拿大
  151-200 UNIVERSITE格勒諾布爾,約瑟夫·傅立葉  55.9 58.8 80.5  
  法國
  151-200 布魯塞爾自由大學(ULB)  44.6 62.9 80.9  
  比利時
  151-200 馬來西亞國民大學(UKM)  55.6 64.5 70  
  馬來西亞
  151-200 馬來西亞博特拉大學(芬歐匯川)  55.1 67.7 69.6  
  馬來西亞
  151-200 馬來西亞理科大學(USM)  50.2 73.3 63.6  
  馬來西亞
  151-200 universiti Teknologi馬來西亞(UTM)  52.5 73.9 62.5  
  馬來西亞
  151-200 阿拉巴馬州大學  56.5 51.4 77.9  
  美國
  151-200 阿爾伯塔大學 52 61 82.3  
  加拿大
  151-200 卡爾加里大學 51.6 62 81.2  
  加拿大
  151-200 美國加州大學戴維斯分校 54.7 57.8 80  
  美國
  151-200 德里大學 46.??7 78.8 66.2  
  印度
  151-200 美國佛羅里達州大學  50.2 62 83.2  
  美國
  151-200 格拉斯哥大學 47.7 66 79.5  
  英國
  151-200 馬里蘭大學學院公園  58.8 55.9 79.3  
  美國
  151-200 紐卡斯爾大學  45.1 66.6 82.6  
  英國
  151-200 南加州大學 55 51.1 85.2  
  美國
  151-200 斯特拉斯克萊德大學 51.2 60.4 75.5  
  英國
  151-200 悉尼科技大學 56.1 68 67  
  澳大利亞
  151-200 屯特大學  58.9 50.2 84.8  
  荷蘭
  151-200 弗吉尼亞大學 44.7 61.1 83.8  
  美國
     資訊來源:互聯網

  責任編輯:admin