• <blockquote id="0m08e"></blockquote>
  • 會員登陸
  • 用戶名:
  • 密碼:

  2012-2013QS材料科學專業世界大學排名

  發布時間:2012-11-12
   QS世界大學分科排名收集超過5萬名學術人士和雇主的回覆,規模為同類調查最大,并就共29個學科范疇,依據各大學學術聲譽,雇主聲譽以及論文引用率作出排名。

   2012年QS世界大學排名列出了世界上材料科學機專業最好的大學。該排名適合將來打算供職于主要是管道局、化工廠,主要是材料防腐方面的的學生使用,在選校時可以參考。下面是2012-2013QS材料科學專業世界大學排名完整中文榜單!

   推薦閱讀:2013 USNews美國大學研究生專業排名
           
             2013英國大學排名
   

   

  排名 學校 學術聲譽 雇主聲譽 論文引用率 總分
  1 麻省理工學院(MIT) 100 90.4 84.7 91.4
  美國
  2 斯坦福大學 87 88.4 82.8 85
  美國
  3 劍橋大學 88.9 98.9 78.3 84.6
  英國
  4 加州大學伯克利分校(UCB) 84.3 82.7 81.8 82.9
  美國
  5 哈佛大學 76.5 100 84.2 82.7
  美國
  6 西北大學 76.6 76.6 84.9 80.8
  美國
  7 新加坡國立大學(NUS) 80.7 95 76.5 80
  新加坡
  8 牛津大學
  美國
  86.5 96 70.2 79.3
  9 約翰斯·霍普金斯大學 53.7 72.3 100 78.7
  美國
  10 加州大學洛杉磯分校(UCLA) 72.3 85.8 82.2 78.6
  美國
  11 佐治亞理工學院
  美國
  84.4 67.5 74.7 77.9
  12 蘇黎世聯邦理工學院(瑞士聯邦技術研究所)
  瑞士
  78.1 84.3 75.7 77.5
  13 加州理工學院 81 63.3 77.4 77.4
  美國
  14 倫敦帝國學院
  英國
  84.3 81.9 70.3 77.1
  15 普林斯頓大學 67.7 85 82.2 76.7
  美國
  16 賓夕法尼亞州大學
  美國
  65.8 75.2 85.5 76.6
  17 美國賓夕法尼亞州立大學 76.5 68.7 77.5 76.2
  美國
  18 卡內基-梅隆大學 72.5 66 79.7 75.5
  美國
  18 美國伊利諾伊大學分校 77.6 73.9 74.1 75.5
  美國
  20 康奈爾大學 72.8 76.5 75.4 74.5
  美國
  21 東北大學
  日本
  85.3 95.1 61.3 74.3
  22 莫納什大學
  澳大利亞
  68.1 86.7 76.6 74.2
  23 密歇根大學大學
  美國
  73.1 78.8 73.5 73.9
  24 曼徹斯特大學
  英國
  72.6 81.6 72.9 73.7
  24 東京大學
  日本
  84.6 97.7 60.2 73.7
  26 京都大學
  日本
  79.4 91.8 65.1 73.5
  26 萊斯大學 55.3 53.4 92 73.5
  美國
  28 威爾士大學 66.2 86.3 74.7 72.5
  28 東京工業大學
  日本
  79.6 85.4 64.3 72.5
  30 多倫多大學
  加拿大
  71.1 80.5 71.8 72.4
  31 南洋理工大學(NTU) 78.2 92.6 63.3 72.2
  新加坡
  32 哥倫比亞大學 60.7 82.3 78.9 72
  美國
  33 巴黎高等洛桑聯邦理工學院 71.2 74.7 71.5 71.7
  瑞士
  34 清華大學 78.1 87.8 62.8 71.4
  中國
  35 格勒諾布爾理工學院(格勒諾布爾INP)
  法國
  66.8 64.9 76.1 71.3
  36 香港科技大學 70.3 75 71 71.1
  香港
  37 華盛頓大學
  美國
  54.9 65.2 85.1 71
  38 中國科技大學 71.7 48.8 74.5 70.8
  中國
  39 印度科學研究所
  印度
  62.2 73.1 76.9 70.6
  40 馬克西米利安大學 59.4 67.2 79.4 70.2
  德國
  41 得克薩斯大學 58.7 72.4 78.6 70
  美國
  42 卡爾斯魯厄研究所
  德國
  64.6 76.6 72.5 69.8
  43 上海交通大學 71.6 91.8 63.8 69.7
  中國
  44 北京大學 64.2 95 68.8 69.6
  中國
  44 耶魯大學 61.8 85.8 72.6 69.6
  美國
  46 昆士蘭大學
  澳大利亞
  55.5 85.9 77.4 69.5
  47 亞琛工業大學 77.8 67.8 61.5 68.7
  德國
  48 大阪大學
  日本
  75.5 89 58.9 68.6
  48 漢城國立大學 71.6 80.9 63.7 68.6
  韓國
  50 加州大學圣巴巴拉分校(UCSB) 70.1   81 68.5
  美國
  51-100 亞利桑那州立大學 56.6 55 74  
  美國
  51-100 澳大利亞國立大學 67.3 88.2 61.7  
  澳大利亞
  51-100 布朗大學 54.5 74.7 74.8  
  美國
  51-100 代爾夫特理工
  荷蘭
  66.6 63.8 66.6  
  51-100 杜克大學 52.7 84.7 71.2  
  美國
  51-100 巴黎高等師范學校
  法國
  58.2 66.4 65.9  
  51-100 巴黎綜合理工學院
  法國
  64.3 62.9 62.3  
  51-100 復旦大學 53.3 92.5 74  
  中國
  51-100 北海道大學
  日本
  65.6 79.2 59.6  
  51-100 坎普爾印度理工學院(IITK) 74.1 56.5 61.1  
  印度
  51-100 里昂國家研究所 54.3 56.2 70  
  法國
  51-100 魯汶大學
  比利時
  62.4 77.5 65.4  
  51-100 KTH皇家技術研究所 69.9 44.4 65.3  
  51-100 九州大學
  日本
  65.2 82.1 59.2  
  51-100 麥吉爾大學
  加拿大
  70.9 75.6 64.7  
  51-100 麥克馬斯特大學
  加拿大
  58 62.5 74.1  
  51-100 密歇根州立大學 56.9 78.4 72.4  
  美國
  51-100 名古屋大學
  日本
  61.9 94.7 56.2  
  51-100 國立臺灣大學(臺大) 66.9 81.6 65.3  
  臺灣
  51-100 國立清華大學 56.4 67.9 65.5  
  臺灣
  51-100 北卡羅來納州立大學 60.9 54 66.8  
  美國
  51-100 俄亥俄州立大學 52.2 63.1 81.6  
  美國
  51-100 普渡大學 59.3 71.9 67.2  
  美國
  51-100 斯德哥爾摩大學
  瑞典
  46.??6 55.2 76.3  
  51-100 丹麥技術大學
  丹麥
  51.9 47.7 79.8  
  51-100 達姆施塔特工業大學
  德國
  54.2 68.9 71.7  
  51-100 格拉茨大學
  奧地利
  52.7 64.2 69.3  
  51-100 慕尼黑工業大學
  德國
  66.6 77.4 62  
  51-100 維也納大學
  奧地利
  60.8 64.7 66.6  
  51-100 香港中文大學 54.6 80.8 67.4  
  香港
  51-100 謝菲爾德大學
  英國
  63.6 65.6 63.6  
  51-100 華威大學
  英國
  52.9 86.9 67.3  
  51-100 倫敦大學學院 62.6 85.5 64.3  
  英國
  51-100 孔普盧頓馬德里大學
  西班牙
  50.8 60.2 76.4  
  51-100 埃朗根-紐倫堡大學
  德國
  53.3 54.2 73.9  
  51-100 斯圖加特大學 56.8 66.6 67  
  德國
  51-100 皮埃爾·瑪麗·居里大學 57.8 49.7 77.5  
  法國
  51-100 伯明翰大學
  英國
  60.6 76.6 62.1  
  51-100 布里斯托爾大學
  英國
  57.8 75.9 68.4  
  51-100 哥倫比亞大學 70.4 75.5 65.2  
  加拿大
  51-100 加州大學戴維斯分校 54.6 46.??9 82.4  
  美國
  51-100 加州大學圣迭戈分校(UCSD) 58.9 66.5 75.9  
  美國
  51-100 美國佛羅里達州大學
  美國
  64.1 76.5 64.7  
  51-100 香港大學
  中國
  69.5 87.9 62.9  
  51-100 明尼蘇達州大學
  美國
  49.5 65.9 78.3  
  51-100 南安普頓大學
  英國
  56 70.5 77.2  
  51-100 圣安德魯斯大學
  英國
  41.4 73.4 76.1  
  51-100 弗吉尼亞大學
  美國
  50.8 62.6 76.6  
  51-100 威斯康星大學麥迪遜分校
  美國
  66.3 69.1 65.8  
  51-100 大學臥龍崗 66.7 60.5 70.8  
  澳大利亞  
  101-150 波士頓大學 50.8 69.5 64.5  
  美國
  101-150 朱拉隆功大學
  泰國
  51.1 77.6 56.5  
  101-150 城市大學 41.7 69.9 66.2  
  香港
  101-150 德雷克塞爾大學 33 26.8 84.7  
  美國
  101-150 達勒姆大學
  英國
  39.9 71.3 72.6  
  101-150 印度理工學院(IITB) 73.2 63.7 51  
  印度
  101-150 印度理工學院(IITKGP) 64.3 45.5 59.4  
  印度
  101-150 印度理工學院馬德拉斯技術(IITM) 58.3 53.1 63.3  
  印度
  101-150 伊斯坦布爾技術大學 37.6 71.3 71.3  
  土耳其
  101-150 韓國高等科技學院 69.6   64.9  
  南韓
  101-150 倫敦大學 45.5 72.4 62.5  
  英國
  101-150 南京大學
  中國
  50.6 47.6 63.6  
  101-150 成大 57.3 71.6 60.5  
  臺灣
  101-150 浦項科技大學科技 65.4   67.3  
  南韓
  101-150 女王大學 53.8 64.6 60.5  
  加拿大
  101-150 倫斯勒理工學院 43.5 49.4 74.9  
  美國
  101-150 以色列技術研究所
  以色列
  60.2   65.9  
  101-150 柏林工業大學
  德國
  63.3 67.4 50  
  101-150 德累斯頓工業大學
  德國
  50.9 61.4 66.2  
  101-150 特拉維夫大學 46.??4 41.7 66.7  
  以色列
  101-150 得克薩斯大學 45.9 73.7 70.9  
  美國
  101-150 諾丁漢大學
  英國
  46.??4 80.1 62.9  
  101-150 馬德里自治大學
  西班牙
  59.3 46.??2 58  
  101-150 圣保羅大學 58.2 85.4 56  
  巴西
  101-150 坎皮納斯大學NICAMP 59.5 67.8 55.1  
  巴西  
  101-150 里雅斯特大學位 34.5 46.??9 78.6  
  意大利
  101-150 巴塞羅那大學(布法羅) 60 54.8 62.6  
  西班牙
  101-150 魯汶天主教大學 45.2 61.6 64.2  
  比利時
  101-150 蒙特利爾大學 47.9 54.6 64.7  
  加拿大
  101-150 斯特拉斯堡大學
  法國
  52.1 54.9 68.8  
  101-150 格勒諾布爾,約瑟夫·傅立葉大學
  法國
  53.2 64.8 59.8  
  101-150 阿爾伯塔大學
  加拿大
  49.9 75.2 65.7  
  101-150 阿姆斯特丹大學
  荷蘭
  42.5 51.3 72.4  
  101-150 加州大學歐文分校 48.4 61.3 66  
  美國
  101-150 美國加州大學 32.3 22.3 84  
  美國
  101-150 科羅拉多大學博爾德分校 39.8 43.7 77.1  
  美國
  101-150 愛丁堡大學
  英國
  52.8 79.5 61.9  
  101-150 利茲大學
  英國
  56.7 68.8 60.8  
  101-150 利物浦大學
  英國
  46.??2 60.6 69.1  
  101-150 馬薩諸塞大學 37.3 61.7 80  
  美國
  101-150 北卡羅萊納大學教堂山分校 50.4 56.6 68.9  
  美國
  101-150 薩里大學
  英國
  54.4 65.6 62.1  
  101-150 田納西州大學
  美國
  33 53.2 81.7  
  101-150 猶他州大學
  美國
  49 42.4 73.6  
  101-150 滑鐵盧大學
  加拿大
  55.2 71.6 65.1  
  101-150 烏普薩拉大學
  瑞典
  49.7 69.7 63.8  
  101-150 弗吉尼亞理工大學 56.8   67.9  
  美國
  101-150 早稻田大學
  日本
  56 85 55.5  
  101-150 華盛頓州立大學 54.1 54.8 67.4  
  美國
  101-150 浙江大學
  中國
  50.7 80.9 60.6  
  151-200 凱斯西保留地大學 42.4   75.7  
  美國
  151-200 查爾姆斯理工大學 55   66.5  
  瑞典
  151-200 大連理工大學科技
  中國
  40.3 73.4 56.2  
  151-200 南希巴黎高等院校
  法國
  46 62 55  
  151-200 佛羅里達州立大學 43.3 40.1 61.4  
  美國
  151-200 哈爾濱工業大學 56.7 74.1 47  
  中國
  151-200 研究所都靈理工全國聯盟(IPN) 52.3 68.4 46.??7  
  墨西哥
  151-200 吉林大學
  中國
  39.9 51.6 65.5  
  151-200 利哈伊大學 53   67.5  
  美國
  151-200 漢諾威萊布尼茲大學
  德國
  45 63 57.1  
  151-200 林雪平大學
  瑞典
  46   71.8  
  151-200 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 60.5 73.1 41.3  
  俄羅斯
  151-200 拉夫堡大學
  英國
  44.7 60.9 59.9  
  151-200 南開大學
  中國
  35.5 49.8 71.1  
  151-200 國立交通大學 40.5 60.1 59.1  
  臺灣
  151-200 孫中山大學 38.9 70 59.9  
  臺灣
  151-200 挪威科技大學
  挪威
  47.3   68  
  151-200 米蘭理工大學
  意大利
  54.5 59.3 51.5  
  151-200 都靈理工大學
  意大利
  50.1 56.6 56.3  
  151-200 主教天主教大學 45.1 49.1 56.9  
  巴西
  151-200 瑪麗皇后學院倫敦大學(QMUL) 32.9 56 71.4  
  英國
  151-200 羅格斯新澤西州立大學 36.2 41.4 73.7  
  美國
  151-200 羅馬大學
  意大利
  49.2 56.6 55.5  
  151-200 奧克蘭大學
  新西蘭
  52.9 79 48.8  
  151-200 阿利坎特大學
  西班牙
  39.7   70.4  
  151-200 ·智利大學
  智利
  53.9 61.2 53.6  
  151-200 拉普拉塔國立大學
  阿根廷
  54.3 47 49.6  
  151-200 瓦倫西亞大學
  西班牙
  40.6 43.3 62.4  
  151-200 聯邦大學米納斯吉拉斯 43.7 72.4 53.7  
  巴西
  151-200 聯邦大學圣保羅卡洛斯
  巴西
  52.2 47.3 55.5  
  151-200 聯邦大學做里約熱內盧 57.5 56 46.??7  
  巴西
  151-200 米蘭大學
  意大利
  38.9 50.9 62.1  
  151-200 博洛尼亞大學NIBO 53.6 60.4 55  
  意大利
  151-200 巴塞羅那自治大學
  西班牙
  52.7 24.9 59.3  
  151-200 拜羅伊特大學
  德國
  43.5   70.2  
  151-200 烏爾姆大學
  德國
  41.4   70.3  
  151-200 圖盧茲第三大學
  法國
  46.??3   67.1  
  151-200 阿拉巴馬州大學
  美國
  41.6 61.8 61.9  
  151-200 亞利桑那州大學
  美國
  57.8 57.5 50.5  
  151-200 格拉斯哥大學
  英國
  40.6 67.7 56.7  
  151-200 赫爾辛基大學
  芬蘭
  48.8 64.3 59.4  
  151-200 休斯敦大學
  美國
  32 53.2 69.5  
  151-200 芝加哥伊利諾大學(UIC) 42 51.5 58.8  
  美國
  151-200 巴黎圣母院大學
  法國
  25.1 72.6 74.4  
  151-200 奧斯陸大學
  挪威
  35.3 41.4 65.6  
  151-200 匹茲堡大學
  美國
  37.9 64.8 67.7  
  151-200 筑波大學
  日本
  41.1 45.2 64.7  
  151-200 明斯特大學 31.4 47.7 68.1  
  德國
  151-200 西安交通大學 52.9 63.5 47.5  
  中國
  151-200 韓國延世大學 52   64.9  
  韓國  


     資訊來源:互聯網

  責任編輯:admin